Радно време: Понедељак - Петак, 08:00 - 17:00

Календар такмичења и смотри ученика за школску 2022/23. годину

На линку се налази календар такмичења и смотри за основну школу за школску 2022/23. године.

https://prosveta.gov.rs/wp-content/uploads/2022/12/KALENDAR-TAKMICENJA-I-SMOTRI-OS-22-23.pdf