КонтактОШ "Мито Игумановић"


Светосавска 2
31260 Косјерић


Број телефона


031/ 781 - 442

Контакт адресеДиректор школе direktor@migumanovic.edu.rs

Помоћник директора pomocnik@migumanovic.edu.rs

Секретар sekretar@migumanovic.edu.rs

Педагог mgligorijevic@migumanovic.edu.rs

Психолог psiholog@migumanovic.edu.rs

Логопед logopedmito@gmail.com

Библиотека biblioteka@migumanovic.edu.rs

Важни телефонски бројевиДом здравља 031/ 781 - 253

Полицијска станица 192; 031/ 781 - 523

Ватрогасна станица 193; 031/ 781 - 223

Хитна служба 194; 031/ 781 - 224

Центар за социјални рад 031/ 782 - 541