Радно време: Понедељак - Петак, 08:00 - 17:00

Библиотека

Библиотека наше школе је ризница знања и место где ученици са радошћу долазе. На располагању нам је више од 13000 књига различитог садражаја, од енциклопедија, авантуристичких књига, научне фантасике, лектира, књига о историјским личностима, књига о бонтону, стрипова, сликовница и разних других које свакодневно позајмљују ученици и са уживањем стичу своје читалачке навике. Највећи део књижевног фонда библиотеке су лектире за ученике свих разреда основне школе. Међутим, поред њих један део припада и лекирама које се обрађују у разредима средњих школа. Библиотека, такође, има већи број дела аутора из нашег краја, као и дела других аутора о нашем крају. Посебан део библиотечког фонда представља стручна литература намењена настивницима, као и велики број уџбеника различитих издавача. Библиотека поседује, поред књижевних дела намењених деци, и немали број наслова који спадају у најзначајнија дела светске књижевности. Школска библиотека представља центар културне и васпитне делатности школе, али прати и помаже реализацију образовно васпитног процеса. У њој се примају и штампају наставни листићи и контролни задаци, као и остали материјали потребни за реализацију наставе и ваннаставних активности. Између осталог, простор библиотеке се користи и за састанке колегијума и тимова, као и за реализацију појединих наставних тема. У библиотеци постоји простор за читање где има од 15 до 20 места за ученике који су овде увек добродошли. Радно време библиотеке је од 7.30 до 14.00 часова.