Радно време: Понедељак - Петак, 08:00 - 17:00

Историјат

Историјат
Images
Images
Images

Основна школа ,,Мито Игумановић" Косјерић највећа је школа у општини Косјерић, а једна је и од већих школа у Златиборском округу. Корени писмености и образовања на подручју данашње општине Косјерић досежу до 1845. године када је, за време владавине кнеза Александра Карађорђевића (млађег сина вожда Карађорђа Петровића), у Субјелу отворена основна школа. Недуго затим отвара се школа у Сечој Реци 1852. године, а касније основне школе у Косјерићу и Радановцима, 1869. године, Скакавцима 1880. године, Ражани 1906. године, Тубићима 1939. године. Развитак писмености и школства на подручју тадашњег Среза црногорског, а данашње општине Косјерић, је са симпатијама и благонаклоношћу прихватан међу становништвом, о чему сведочи догађај који се одиграо током посете краља Милана Обреновића 1882. године овом делу Србије. У разговору са народом краљ је сазнао да народ ,,учитеље и попове слуша, јер међу собом нема ученијих људи''. Тада су сељаци поставили краљу реторичко питање: ,,Зар да не слушамо и не поштујемо учитеље који нашу децу уче, који живе заједно са нама, деле нашу срећу и несрећу?" Закључно са 1954. годином, поред већ наведених, формиране су и школе у Мушићима, Парамуну, Брајковићима, Дреновцима и Зарићима, које данас функционишу у склопу ОШ ,,Мито Игумановић". Све ове школе изводиле су наставу по четворогодишњем образовном програму, а логичан след развоја образовног процеса је отварање Ниже гимназије 1946. године, која би могла да представља пандам данашњем другом циклусу основног образовања (образовање од петог до осмог разреда). Реформом школског система 1956. године у Косјерићу се развија осмогодишње основно образовање у виду три функционалне целине - Косјерић (са одељењима у Тубићима, Субјелу, Мушићима и Брајковићима), Ражана (са одељењима у Дреновцима и Радановцима) и Сеча Река (са одељењима у Зарићима и Парамуну). Новом реформом 1974. године је остварена фузија ове три школе у једну целину - ОШ ,,Мито Игумановић". Број ученика који су похађали школу је променљив. Током периода развоја Србије између два светска рата, тај број је био већи од 1000 ученика и у приближно истом опсегу (са одређеним осцилацијама) задржао се до краја прошлог века. Број ученика који тренутно похађа наставу у ОШ ,,Мито Игумановић" је 608.

Images

МИРОЉУБ МИТО ИГУМАНОВИЋ Рођен је 1915. године у Зајечару. Након пресељења са породицом, основну школу и гимназију завршава у Ужицу. Студирао је филозофију на Универзитету у Београду. Био је предратни члан Комунистичке партије Југославије и један од организатора устанка против немачког окупатора у општини Косјерић (тадашњи Срез црногорски, Ужичка Црна Гора). Своје школске распусте Мито је проводио код ујака Јакше Томића из Сече Реке, овдашњег трговца и посланика у скупштини Краљевине Југославије. Ту је активно радио на окупљању и припреми сеоске и радничке омладине за народноослободилачки устанак против окупатора. При формирању Прве црногорске партизанске чете на Ивановића Брду код Косјерића (12. августа 1941.), Мито Игумановић бива постављен за политичког комесара чете (за заменика политичког комесара одређен је Славољуб Славо Зарић из Сече Реке, ученик Учитељске школе у Ужицу). Након неколико борбених акција у којима учествује Црногорска партизанска чета (ослобођење Бајине Баште, борбе за ослобођење Ваљева, ослобођење Косјерића, борбе за одбрану Ужица и др.), а након пада Ужичке републике (29. новембра 1941.), Мито Игумановић остао је на терену у околини Косјерића са групом бораца. У једној борби, на пролеће 1942. године, бива ухваћен од стране четника, који су га недуго затим предали немачком окупатору. Немци су га спровели у злогласни логор на Бањици у Београду. Стрељан је 4. јула 1942. године са групом другова у Јајинцима, тадашњем највећем месту егзекуције на територији окупиране Србије у Другом светском рату. Основна школа у Косјерићу носи име Мита Игумановића од 1974. године, када је на територији Косјерића извршено обједињавање три основне школе у једну (Сеча Река, Ражана, Косјерић).

O школи

Наша школа има 10 издвојених одељења

Ражана

31265 Ражана, 031/880 197

Сеча Река

31262 Сеча Река, 031/887 785

Дреновци

31265 Ражана, 031/880 353

Зарићи

31262 Сеча Река, 063/109 47 94

Мушићи

31260 Косјерић, 031/886 173 и 063/109 47 92

Скакавци

31265 Ражана, 031/880 149

Тубићи

31260 Косјерић, 031/783 422

Брајковићи

31260 Косјерић, 031/781 791

Парамун

31262 Сеча Река, 031/788 616

Радановци

31265 Ражана, 031/580 444