Радно време: Понедељак - Петак, 08:00 - 17:00

Јавне набавке

Јавне набавке у 2022/2023. године :

1. Набавка радова на инвестиционом одржавању и енергетској санацији зграде основног образовања у Сечој Реци

2. Набавка дрва за огрев за школску 2022/23. годину

Набавка радова у 2021/2022.годину:

1. Набавка угља за огрев за школску 2021/22. годину

Јавна набавка за школску 2019/2020. годину:

1. Јавна набавка дрва за огрев школску 2019/2020.годину

2. Позив за подношење понуда за екскурзију за школску 2019/2020.годину

3. Конкурсна документа ЈН екскурзије и наставе у природи за екскурзију за школску 2019/2020.годину

4. Одлука о додели уговора децембар 2019.годину

5. Одлука о обустави поступка децембар 2019

6. Одлука о обустави поступка јануар 2020

7. Поновни поступак Конкурсна документција ЈН Екскурзије и Наставе у природи 2019 2020

8. Позив за подношење понуда ЈН Екскурзије и Наставе у природи 2019 2020

9. Обавештење о продужетку рока

10. Прва измена допуна конкурсне документације 08 01 2020

11. КД намирнице за припремање хране прехрамбени производи

12. Позив за подношење понуда храна 2020