Радно време: Понедељак - Петак, 08:00 - 17:00

Запослени

Запослени
Image

Ана Виторовић

Директор

Image

Тања Нешковић

Помоћник директора

Image

Радојичић Јасна

Наставник разредне наставе

Image

Матијевић Добрила

Наставник разредне наставе

Image

Милаковић Слађана

Наставник разредне наставе

Image

Рстић Љубица

Наставник разредне наставе

Image

Гавриловић Ката

Наставник разредне наставе

Image

Гавриловић Зорица

Наставник разредне наставе

Image

Симеуновић Мира

Наставник разредне наставе

Image

Ђорђевић Нада

Наставник разредне наставе

Image

Васовић Славица

Наставник разредне наставе

Image

Арсенијевић Милица

Наставник разредне наставе

Image

Павловић Миланка

Наставник разредне наставе

Image

Лучић Марина

Наставник разредне наставе

Image

Ковачевић Данка

Наставник разредне наставе

Image

Млађеновић Станика

Наставник разредне наставе

Image

Пантовић Мирјана

Наставник разредне наставе

Image

Петровић Љиљана

Наставник разредне наставе

Image

Витезовић Слађана

Наставник разредне наставе

Image

Јоксимовић Михаило

Наставник разредне наставе

Image

Јоксимовић Милка

Наставник разредне наставе

Image

Тешовић Мирјана

Наставник разредне наставе

Image

Божовић Радмила

Наставник разредне наставе

Image

Вујић Весна

Наставник разредне наставе

Image

Милица Митровић

Наставник разредне наставе

Image

Ерчић Бојана

Наставник разредне наставе

Image

Дучић Душица

Наставник разредне наставе

Image

Јанковић Милисав

Продужени боравак

Image

Бабић Светлана

Српски језик

Image

Вукотић Филип

Српски језик

Image

Гаговић Данијела

Српски језик

Image

Вукотић Сена

Српски језик

Image

Јоксимовић Андријана

Француски језик

Image

Атанасовски Иван

Француски језик

Image

Милић Бранислава

Енглески језик

Image

Радовановић Марија

Енглески језик

Image

Кијачић Весна

Енглески језик

Image

Ристовић Зоран

Енглески језик

Image

Максић Марина

Енглески језик

Image

Јанковић Јелена

Ликовна култура

Image

Лекић Горан

Музичка култура

Image

Цвијић Милош

Географија

Image

Ђурић Иван

Историја

Image

Перишић Драгана

Математика

Image

Машић Снежана

Математика

Image

Томић Данијела

Математика

Image

Костић Милена

Биологија

Image

Караклајић Љиљана

Техника и технологија

Image

Караклајић Ацо

Техника и технологија

Image

Нешковић Тања

Техника и технологија

Image

Спасић Владимир

Техника и технологија/информатика

Image

Пантовић Марко

Информатика и рачунарство

Image

Глигоријевић Снежана

Информатика и рачунарствво

Image

Марковић Томо

Физичко и здравствено васпитање

Image

Марковић Драгослав

Физичко и здравствено васпитање

Image

Марић Жељко

Физичко и здравствено васпитање

Image

Цвијић Немања

Физичко и здравствено васпитање

Image

Стевановић Јован

Верска настава

Image

Дарко Тодоровић

Верска настава

Image

Лучић Марија

Информатика/математика

Image

Јована Радовић

Психолог

Image

Тања Савић

Стручни сарадник

Image

Милован Јоксимовић

Библиотекар

Image

Милена Штулић

Шеф рачуноводства

Image

Љиљана Обреновић

Благајник

Image

Вида Павловић

Сервирка

Image

Милкица Матић

Радник на одржавању хигијене

Image

Јелена Мијатовић

Радник на одржавању хигијене

Image

Слађана Јоковић

Радник на одржавању хигијене

Image

Марија Радошевић

Радник на одржавању хигијене

Image

Нада Трипковић

Радник на одржавању хигијене

Image

Милина Марковић

Радник на одржавању хигијене

Image

Даница Ћирјанић

Радник на одржавању хигијене

Image

Милка Павловић

Радник на одржавању хигијене

Image

Драган Субашић

Радник на одржавању хигијене

Image

Нада Остојић

Радник на одржавању хигијене

Image

Јованка Борисављевић

Радник на одржавању хигијене

Image

Милијана Ралић

Радник на одржавању хигијене

Image

Милош Илић

Радник на одржавању хигијене

Image

Светлана Филиповић

Радник на одржавању хигијене

Image

Весна Мијаиловић

Радник на одржавању хигијене

Image

Мирјана Филиповић

Радник на одржавању хигијене

Image

Слађана Петровић

Радник на одржавању хигијене

Image

Кирекија Петровић

Радник на одржавању хигијене